Czym charakteryzują się podręczniki “Odkryć fizykę”?

5 lipca 2022 0 Comments

Proponowane przez wydawnictwo Nowa Era podręczniki “Odkryć fizykę” przeznaczone są dla uczniów klas 1-3 liceów ogólnokształcących i techników. Autorami wszystkich publikacji są Marcin Braun i Weronika Śliwa. Seria obejmuje zakres podstawowy nauczania fizyki w szkołach ponadpodstawowych. Zawiera sprawdzone rozwiązania zwiększające motywację młodzieży do nauki.

Podręczniki “Odkryć fizykę” – zakres materiału

Treści zawarte w podręcznikach “Odkryć fizykę” w pełni odpowiadają wymaganiom podstawy programowej dla poziomu podstawowego. Publikacja dla klasy pierwszej porusza zagadnienia związane z ruchem prostoliniowym i po okręgu, grawitacją oraz pracą, mocą i energią. Książka dla klasy drugiej prezentuje wiedzę z zakresu elektrostatyki, prądu elektrycznego oraz elektryczności i magnetyzmu. Podręcznik dla klasy trzeciej wprowadza natomiast wiadomości dotyczące termodynamiki, drgań i fal oraz zjawisk falowych, a także podstaw fizyki atomowej, fizyki jądrowej i astronomii.

Uczniowie szczególnie zainteresowani przedmiotem znajdą w każdej części dodatkowe tematy spoza podstawy programowej. Książki są napisane prostym językiem i bogato ilustrowane, zawierają wiele odniesień do codziennego życia oraz czytelne infografiki ułatwiające zrozumienie poszczególnych zagadnień.

Odkryć fizykę podręcznik” – jak uporządkowane są treści w podręcznikach?

Wiedza prezentowana w podręcznikach “Odkryć fizykę” jest podzielona na małe, łatwe do przyswojenia porcje. W każdym rozdziale i podrozdziale (lekcji) wyróżniono charakterystyczne sekcje, porządkujące wiadomości i ułatwiające rozwój umiejętności. Najistotniejsze z nich to:

– blok “To najważniejsze” podsumowujący kluczowe informacje z każdego tematu;

– sekcja “Przykład” pozwalająca prześledzić krok po kroku tok rozumowania i obliczenia w procesie rozwiązywania zadań;

– działy “A to ciekawe” i “Z historii” zawierające ciekawostki i interesujące fakty historyczne;

– przejrzysty blok “Powtórzenie” ułatwiający utrwalenie zdobytej wiedzy.

Wzory i definicje są czytelnie wyróżnione, dzięki czemu można je szybko odnaleźć. Podręczniki zawierają różnorodne zadania, ćwiczenia i pytania weryfikujące poziom przyswojenia wiadomości.